w

Studentongan barnehage

Kontakt oss

Studentongan barnehage
Høgliveien 2
8027 Bodø

Tlf. 901 17 071 / 476 20 800 
E-post

Styrer:
Irene Mellemvik
tlf. 901 17 071

Arbeidsrom: 480 40 086
Hippokrates: 903 68 848
Pythagoras: 903 68 860
Sokrates: 904 00 327
Aristoteles: 903 69 710
Platon: 903 69 902

Studentinord: 476 20 800

Åpningstider

kl 07.00 – 16.30.

Du kan levere barnet ditt kl 7.00. Barnet ditt må da være hentet til kl 16.00 – dvs. barna skal ikke ha en lengre oppholdstid i barnehagen enn 9 timer.

Vi praktiserer ikke noen kjernetid. Ved spesielle aktiviteter eller turer gir vi beskjed slik at barnet kan komme tidsnok.

Studentongan barnehage har 5 avdelinger og plass til 80 barn. Barnehagen ligger i umiddelbar nærhet til Nord universitet. Studentongan barnehage er en tidsriktig, moderne og funksjonell barnehage med nærhet til skog og mark.

01.04.201614:11 Line Johansen

Barnet i fokus

Barnehagene drevet av Studentinord skal være godt tilrettelagt for barna og det skal være kvalitet i alt som gjøres. Samtidig skal det være fleksible barnehager som legger til rette for at foreldrene skal kunne gjøre det bra i studiene. 

Fornøyde foreldre gjør at vi også har stor søkning til de plassene som ikke er forbeholdt studentbarn.

Vi har engasjerte ansatte med lang erfaring og kompetanse som skaper et godt sted å være for barna. Vi har god pedagogdekning og de ansatte er flink til å se behovene hos hvert enkelt barn.   

Tilrettelagt for studentforeldre

Vi tildeler plasser til barn under 1 år.
Vi har eksamensgaranti: Om ditt barn er syk på eksamensdagen kommer en fra personalet hjem til deg og passer barnet, slik at du likevel kan delta på eksamen.
Ved eksamensavvikling utover normal åpningstid kan vi etter avtale ha åpent lengre enn til kl 16.30.
Vi har planleggingsdager til faste tider: De tre siste dagene i uke 32, første arbeidsdag etter jul, første arbeidsdag etter påske.

Foreldre om Studentongan

"Mitt møte med barnehagen er et personale med god kompetanse, som virkelig bryr seg om barna og deres beste. Som forelder er jeg bestandig blitt møtt med forståelse og samarbeidet med personalet har bestandig gått uproblematisk." - Siv-Anne, studentforelder

Hvem kan søke?

Studentongan barnehage er primært for alle studenter med barn, og som betaler semesteravgift til Studentinord. Vi kan også tilby plasser til andre søkere som ikke er studenter. 

Søk plass hos oss

Søknadsfrist 15. februar, men plasser tildeles fortløpende ved ledig plass.

Her kan du søke.