w

Studentbarnehagen Steinkjer

Søk barnehageplass

Ordinær søknadsfrist er 10. mars.

Studenter kan fortløpende søke om barnehageplass. Ta kontakt på e-post dersom du ønsker å søke i perioden etter 10. mars og frem mot høstsemesteret 2017.

Kontakt oss

Steinkjersannan 6
7713 Steinkjer

e-post / Tlf: 910 01 147

Studentbarnehagen på Steinkjer er en én-avdelingsbarnehage for barn i alderen 0 – 6 år. Vi har plass til inntil 24 barn, avhengig av alder.

14.04.201609:20 Erling Rognes Solbu

Trygghet og trivsel for store og små, i et lærende miljø

Barnehagen ønsker å skape et godt læringsmiljø gjennom å legge vekt på trygghet og trivsel for alle. Vårt hovedsatsningsområde er «Fellesskap, nærhet og likeverd».

Barnehagen ligger på Steinkjersannan. Nord universitet er like ved, og det er gangavstand til hele Steinkjer sentrum med parker, kirke, kunstutstillinger, bibliotek osv. Vi har også gode turmål som vi kan nå til fots, som for eksempel Furuskogen, Sneppahaugen og Figgafjæra.

Vi deler hus med Sannan barnehage, en kommunal barnehage med seks avdelinger. Vi har felles uteområde, bålhus og aktivitetsrom, og samarbeider nært med Sannan barnehage om tilbudet til de som er skolestartere.

Tilrettelagt for studentforeldre

Vi har løsninger tilpasset dine behov som student:

  • Barnehageplasser til barn under 1 år.
  • Fleksible åpningstider.
  • Mulighet for 10 eller 11 mnd barnehagetilbud.
  • Vi passer syke barn på eksamensdager.
  • Utvidet åpningstid i eksamensperioden.

Åpningstider

Åpningstider varierer etter studentenes behov. Våren 2016 er ordinær åpningstid kl 07.15 - 16.30. Utover dette kan foreldre bestille utvidet åpningstid.

Les mer om barnehagen

Relaterte artikler