w

604 NYE BOLIGER FOR STUDENTENE I BODØ

Faktaboks

Antall hybler: 604

Totalt areal: ca. 20 000 m2 fordelt på 4 bygg i 3-8 etasjer

Entreprenør: Gunvald Johansen Bygg AS

Total økonomisk ramme:  ca. 480 mill. kr. inkl. bygging av infrastruktur i området.

 

Når Mørkvedlia studentpark står ferdig i 2018 har Studentinord gjennomført et historisk løft for studentene i Bodø.

05.01.201709:58 Kjell Pedersen

Nord studentsamskipnad har igangsatt bygging av 604 studentboliger i Mørkvedlia i Bodø. Boligene bygges i gangavstand til Nord universitet og Politihøgskolen og er et historisk løft for studentene ved Nord universitet og Politihøgskolen i Bodø. Prosjektet har en total kostnadsramme på ca. 480 mill. kr. og Gunvald Johansen Bygg AS er totalentreprenør.

De nye studentboligene er et viktig bidrag til at flere studenter i Bodø kan få best mulig boforhold i den viktige studietiden.

Vi har de siste årene sett at boligmarkedet i Bodø er sterkt presset pga for få utleieboliger og dermed høye leiepriser.  Interessen for å studere i Bodø er sterkt økende, noe søkertallene tydelig viser, og det er derfor viktig å øke antall studentboliger. 

Området hvor boligene skal bygges er regulert for studentboliger og første byggetrinn på 255 enheter er allerede innflyttet.   De neste 177 boligene er innflyttingsklare høstsemesteret 2017. Siste byggetrinn er påbegynt og inneholder 172 hybler og vil stå ferdig til høstsemesteret august 2018.

Bodø kommune har gitt gratis tomt til prosjektet og dette har vært et viktig og nødvendig bidrag for å holde byggekostnadene innenfor gjeldende rammer.  Bodø kommune viser med dette at de tar sin rolle som vertskommune for studentene på alvor.  Videre har Kunnskapsdepartementet gjennom bevilgninger gitt tilskudd til ca. 30 % av totalkostnadene.  Investeringstilskuddene er viktig for å ivareta leiepriser som er tilpasset studentenes økonomi.

De 604 boligenhetene består av flere typer studenthybler: Standard enkel hybel både med eget og felles kjøkken, enkelthybel tilpasset rullestolbrukere m/kjøkken og dobbel hybel (dublett)m/kjøkken.  Alle enkelthybler har egne bad. I tillegg til dette er det gode fellesarealer som omfatter fellesstuer, felles vaskeri og boder.

Byggenes plassering og volum gjør at den arkitektoniske utformingen, fargevalg og materialvalg er spesielt vektlagt. Byggene følger topografien på åsen og er plassert i svak bueform. Utsiden og innsiden av byggene er gitt ulike materialvalg. Utsiden tar utgangspunkt i det dominerende fasadematerialet, teglforblending, som finnes på Nord universitet, mens innsiden har en varmere karakter og materiale som i større grad forbindes med boliger. Det er søkt variasjon i fasadeuttrykket ved bruk av egne platefelt for hver hybel hvor fargene varierer avhengig av etasje og orientering.

Uteområdene vil tilrettelegges spesielt ut fra byggenes beliggenhet med fantastisk utsikt mot Saltstraumen, Børvasstindene og Saltenfjorden.

Det vil bli lagt stor vekt på utforming av utearealene og det vil videre bli bygd gangbru fra studentboligene over Mørkvedveien for sikker kryssing av vei.

Karoline O. A. Pettersen