w

RENHOLDER / servicemedarbeider i Bodø

Studentinord har ledig stilling som renholder / servicemedarbeider for snarlig tiltredelse i vår avdeling i Bodø.

22.03.201715:22 Line Johansen

Bolig- og eiendomsavdelingen i Bodø søker renholder/servicemedarbeider. Vi søker etter en utadvendt person med stor arbeidskapasitet, og som trives best med høyt tempo og mange og varierte arbeidsoppgaver. Vedkommende må ha allsidige og praktiske ferdigheter og beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

Bred yrkeserfaring fra renhold er ønskelig, men ikke et krav. Det vil bli lagt spesiell vekt på egnethet i forhold til arbeidsoppgaver.

Du må ha godt humør, evne til å arbeide selvstendig. Serviceinnstilling og evne til å omgås mennesker på en positiv måte er egenskaper som vil bli vektlagt.

 

GENERELT OM STILLINGEN

Renholder/servicemedarbeider skal kvalitetssikre alle forhold innenfor renhold, utflytningskontroll og løpende avvikskontroll av leietakers plikter jfr. gjeldende kontrakter og reglement. I samarbeid med renholdsansvarlig skal renholder gjennom målrettet arbeid og rutinebygging optimalisere bomiljø, trivsel og hygiene ved Studentinords boliger og eiendommer. I tillegg skal våre ansatte imøtekomme henvendelser fra kundene/leietakerne på en høflig og serviceinnstilt måte, som fremmer god trivsel og fornøyde kunder. Dette gjelder også ovenfor bedriftsinterne kunder (barnehager og lignende).

 

HOVEDOPPGAVER

 • Daglig renhold
 • Forefallende- og tilfeldig renhold (eks. ettervask v/utflytting).
 • Løpende kontroll og koordinering av inn- og utflytting.
 • Avviks/feilmeldings service mot kunde/leietakere.
 • Avviks varsling til drift/vaktmester.
 • Koordinering og rapportering ifm. inn/utflytting med renholdsansvarlig/boligadministrasjonen.

 

TILLEGGSOPPGAVER

 • Oppfølgning av innleid renholdsbyrå og renholdere på timebasis/vikarer.
 • Andre relevante oppgaver bedriften pålegger den ansatte.
 • Bestilling av tilfeldig renhold, periodisk renhold, renholdsartikler, rens/vask når dette kreves.

 

SPESIELLE UTFORDRINGER

 • Renholder/servicemedarbeider er ofte bedriftens ansikt utad mot kunder og leverandører, og det kreves høy grad av korrekt og generelt positiv opptreden.
 • Forholdet til leietakerne skal spesielt vektlegges. God kommunikasjon og respekt for privatlivets fred er i denne sammenheng viktig.
 • Være fleksibel og kunne takle perioder med veldig høyt tempo, som i forbindelse med inn- og utflyttinger.

 

 HVA SOM KREVES FOR STILLINGEN:

 • Generelt allsidige praktiske ferdigheter.
 • Nøyaktighet og ordenssans.
 • Relevant utdanning innenfor fagområdet vektlegges.
 • Praksis fra tidligere arbeid, fortrinnsvis innenfor renhold.
 • Beherske IT/PC som arbeidsverktøy.
 • Beherske norsk og engelsk, skriftlig og muntlig.
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team.
 • Serviceinnstilling og personlig egnethet vektlegges.
 • Gode samarbeidsevner og godt humør.
 • Positiv til opplæring (kurs og lignende).
 • Innsatsvilje/fleksibilitet.
 • Førerkort minimum klasse B.

 

VI TILBYR:

 • Ordnede arbeidsforhold og lønn i henhold til bedriftens avtaleverk.
 • Gode pensjonsordninger.
 • Nord studentsamskipnad har avtaler som bl.a. også omfatter gode forsikringsordninger for ansatte.

For nærmere opplysninger, kontakt:

Bolig- og eiendomssjef Geir Abel Jensen
Mob. 901 60 056
E-post: geir.abel.jensen@studentinord.no

Søknad med CV og referanser sendes:
E-post: geir.abel.jensen@studentinord.no innen 7. april 2017