w

Driftstekniker i Bolig- og eiendomsavdelingen i Bodø

18.05.201708:24 Kjell Pedersen

Bolig- og eiendomsavdelingen styrker staben i takt med økte arbeidsoppgaver og nye tekniske utfordringer.

Våre driftsteknikere må derfor ha stor arbeidskapasitet og trives med høyt tempo og mange og varierte arbeidsoppgaver. Den ansatte må være utadvendt og ha allsidige praktiske og tekniske ferdigheter samt beherske norsk og engelsk muntlig og skriftlig.

Fagutdannelse innenfor håndverksyrker vektlegges.

Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse. Stillingen som driftstekniker krever at den ansatte må tilegne seg nødvendig teknisk kunnskap samt kunnskap om lover og offentlige pålegg for de oppgaver som til enhver tid kreves for stillingen.

Den ansatte må ha godt humør og evne til å arbeide selvstendig og i team. Serviceinnstilling og evne til å omgås andre mennesker på en positiv måte er et absolutt krav.

GENERELT OM STILLINGEN

En driftstekniker i Studentinord er primært en byggeteknisk driftsoperatør som skal kvalitetssikre at alle forhold ved bedriftens eiendommer. Dette være seg byggetekniske kvaliteter, byggetekniske installasjoner, bygningsmessig vedlikehold, vedlikehold av grøntarealer, ryddighet, renhold, brøyting vinterstid og strøing/snømåking.

I tillegg skal driftstekniker møte henvendelser fra studentene som våre kunder/leietakere på en imøtekommende og serviceinnstilt måte som fremmer et godt bomiljø, trivsel og fornøyde kunder.


ARBEIDSOPPGAVER.

 • Daglig ettersyn og løpende vedlikehold av Studentinord’s eiendommer, tekniske installasjoner og utstyr.
 • Generelt drifts teknisk vedlikehold og vaktmestertjenester
 • Avviksbehandling og rapportering.
 • Avviks/feilmeldings service mot kunde/leietakere.
 • Oppfølgning og gjennomføring av intervallbundne drifts- og vedlikeholdsplaner.
 • Ved behov og i samråd med renholdsansvarlig; kontroll og klargjøring av boenheter ved inn- og utflytting
 • Bistå andre avdelinger med forefallende arbeid.

 

SPESIELLE UTFORDRINGER.

 • Driftsteknikeren er ofte bedriftens ansikt utad mot studentene, kunder og leverandører og det kreves høy grad av korrekt og generelt positiv opptreden.
 • Forholdet til leietakerne skal spesielt vektlegges. God kommunikasjon og respekt for privatlivets fred er i denne sammenheng viktig.
 • Gjøre tilgjengelig kompetanse som kan gi bedriften nødvendig autorisasjon/godkjenning innenfor gitte lover- og forskrifter.
 • Tilegne seg ny og nødvendig kompetanse når nye tekniske løsninger og forskrifter krever det.

HVA KREVES FOR STILLINGEN.

 • Generelt allsidige praktiske ferdigheter
 • Praksis fra tidligere håndverksyrker, fortrinnsvis fagutdannelse fra håndverksyrker.
 • Relevant yrkeserfaring kan kompensere for manglende fagutdannelse.
 • Beherske IT/PC som arbeidsverktøy
 • Positiv til opplæring (kurs og lignende)
 • Tilegne seg teknisk kunnskap samt kunnskap om lover og offentlige pålegg for de oppgaver som til enhver tid kreves for stillingen
 • Uoppfordret søke ny kunnskap innenfor våre virkeområder.
 • Førerkort minimum klasse B
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Nøyaktighet og ordenssans
 • Serviceinnstilling og personlig egnethet vektlegges
 • Gode samarbeidsevner og godt humør
 • Innsatsvilje / fleksibilitet
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig og engelsk.

For spørsmål og nærmere informasjon kontakt: Driftsleder Svein Tore Johnsen på tlf. 91 86 44 82 eller på mail svein.tore.johnsen@studentinord.no

Søknad sendes på e-post til personalsjef: idun.nerdal@studentinord.no

Søknadsfrist 9. juni 2017